Η Μελέτη Εφαρμογής (ΜΕ) είναι το σύνολο των σχεδίων που αφορά τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τα χαρακτηριστικά των υλικών και τις μεθόδους κατασκευής του έργου. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Μελέτης και του σχεδιασμού, ενώ ο σκοπός της είναι να καλύψει κάθε κατασκευαστική πτυχή του έργου, μέχρι την παράδοσή του. Ο σχεδιαστής σε συνεργασία με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων συνεργάζονται έτσι ώστε να δοθούν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες προς τα εμπλεκόμενα μέρη και ο ιδιοκτήτης του έργου να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη του αποτελέσματος πριν αυτό υλοποιηθεί.

*Πριν την εκπόνησή της, συστήνεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης της Άδειας Δόμησης.

Ποια είναι τα στάδια της μελέτης και του σχεδιασμού ενός project:

Προκαταρκτική Μελέτη 

 • Επίσκεψη για αποτύπωση του υπάρχοντα χώρου. 
 • Φωτογράφιση του 
 • Συνάντηση με τον πελάτη με σκοπό τη συζήτηση:
          • του στόχου του έργου, την εργονομία και τη λειτουργικότητά του
          • των προσδοκιών του ενδιαφερομένου σε σχέση με το στυλ και την αισθητική
          • την ανάγκη ειδικών κατασκευών και εξοπλισμού του εκάστοτε χώρου
          • το budget του έργου

Μια Μελέτη του έργου περιλαμβάνει  τις εξής ενότητες:

1.Ανάπτυξη των ιδεών της Μελέτης 

 • Αποτύπωση σε κάτοψη 2d της υπάρχουσας κατάστασης του χώρου.
 • Σχεδιασμός κατόψεων σχετικά με την νέα διαρρύθμιση του χώρου, με αναλυτικές διαστάσεις
 • Παρουσίαση προτεινομένων σχεδίων από την πλευρά του μελετητή, ώστε να προσδιοριστούν όλες οι σχεδιαστικές λύσεις και εφαρμογές που εκπληρώνουν τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους του έργου
 • Σύσκεψη με τον πελάτη για μια εκτενή συζήτηση με θέματα
 • Οριστικοποίηση λεπτομερειών

 

2.Οριστική Μελέτη

Η Οριστική Μελέτη περιλαμβάνει τα παρακάτω σχέδια:
 • Σχεδιασμό κάτοψης με διάταξη επίπλωσης
 • Τρισδιάστατο σχεδιασμό χώρου
 • 3D render -φωτορεαλισμός 
 • Ανόψεις επένδυσης οροφών
 • Κατόψεις επένδυσης δαπέδων
 • Όψεις
 • Τομές
 • Σχεδιασμό όψεων
 • Κατασκευαστικά σχέδια δομικών στοιχείων
 • Κατασκευαστικά σχέδια επίπλων και ειδικών κατασκευών
 • Μελέτη παροχών (ηλεκτρολογικών & υδραυλικών)
 • Μελέτη φωτισμού
 • Μελέτη υλικών
 • Μελέτη χρωμάτων

 

SEE MORE HERE

3.Προτάσεις υλικών και εξοπλισμού χώρου: Πραγματοποιούνται επιλογές υλικών και εξοπλισμού εσωτερικών χώρων, σύμφωνα με την οριστική μελέτη:

 • Υλικά δομικών στοιχείων
 • Επενδυτικά υλικά τοίχων, δαπέδων και οροφών
 • Έπιπλα
 • Υλικά ειδικών κατασκευών (κουζίνας, μπάνιων / WC )
 • Σύνθεση χρωμάτων – τεχνοτροπίες – εικαστικές παρεμβάσεις (τοιχογραφίες κ.α.)
 • Διακόπτες – πρίζες
 • Φωτιστικά σώματα
 • Είδη υγιεινής μπάνιων / WC
 • Είδη κιγκαλερίας
 • Διακοσμητικά υλικά (υφάσματα, κουρτίνες, τάπητες, ταπετσαρίες)
 • Διακοσμητικά αντικείμενα και έργα τέχνης κ.α.

Υπηρεσίες Επίβλεψης  : Από το αρχικό στάδιο υλοποίησης έως την ολοκλήρωση του έργου με την επιλογή της επίβλεψης επιτυγχάνεται

 • Η τήρηση όλων των κατασκευαστικών και ποιοτικών προδιαγραφών, η σωστή εφαρμογή της μελέτης.
 • Παρέχονται σε όλη τη διάρκεια τεχνικές συμβουλές και λύσεις σε θέματα και προβλήματα που προκύπτουν κατά την κατασκευή του έργου.
 • Συντονισμός όλων των συνεργείων, ώστε η πορεία των τεχνικών εργασιών να εξελίσσεται σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.
 • Συνεχής παρακολούθηση των εργασιών για την εξασφάλιση της ποιότητας κατασκευής.