Το ΚΔΑΠ ''Το δέντρο της γνώσης'' δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2020. Υιοθέτησε την εφαρμογή ζωντανών χρωμάτων καθώς απευθύνεται σε παιδιά και τη χρήση φυσικών υλικών όπως ξύλο και πέτρα. Αποτελείται από δύο αίθουσες- χώρο δραστηριοτήτων και αίθουσα ανάγνωσης- καθώς...