Το κόσμημα ανέκαθεν συμβόλιζε το πολύτιμο.Κατά την κατασκευή του κοσμηματοπωλείου σημαντική παράμετρος, παράλληλα με την υψηλή αισθητική και την λειτουργικότητα, αποτέλεσε η ασφάλεια του χώρου. Στο εσωτερικό του μαγαζιού συναντάμε έναν άνετο χώρο. Αυτό δίνει την...